Stängselguide från Gallagher - Permanenta stängsel

För ett väl fungerande permanent stängsel, väljer du hållbara material som du har nytta av i många år. En korrekt installation av detta permanenta stängsel är också viktigt. Därför förklarar vi gärna stegvis hur ett permanent stängsel bäst kan uppföras.

1.Gör en karta;
2.Fastställ rätt trådhöjd; 
3.Placera hörnstolparna;
4.Placera mellanstolparna;
5.Uppspänning av stängslet;
6.Montera aggregatet och jordningen.

Steg 1: Gör en plan

Gör en plan över det stängseldu vill installera. Detta hjälper dig att förstå hur strömmen hittar sin väg genom stängslet. I detta råder vi dig att placera aggregatet så centralt som möjligt. Vi råder dig också att skapa olika zoner med utplacering av brytare.

Steg 2: Bestäm trådhöjden

Trådhöjden beror på vilken typ av djur du har. Nedan ser du de utgångspunkter som vi rekommenderar för rätt trådhöjd, antal trådar och trådavstånd. Kan du inte hitta den typ av djur som du vill göda? Kontakta då Gallagher-specialisten, vi hjälper dig gärna!

Steg 3: Montering av hörnstolpar

- Steg 1 Bestäm rätt längd på hörnstolparna beroende på stängslets höjd.   För stängsel upp till 1 m konstruktionshöjd räcker det med en hörnstolpe på 2,00 m. För stängsel upp till 1,50 m höjd rekommenderar Gallagher en hörnstolpe på minst 2,50 m i längd.   För stängsel som är högre än 1,50 m rekommenderar Gallagher hörnstolpar som är mellan 3,00 m och 3,50 m långa.   
- Steg 2 Borra ett hål med en skruvborr.   
- Steg 3 Se till att hörnstolpen är placerad i en vinkel på 5 grader mot dragriktningen. Beroende på avståndet mellan hörnstolparna rekommenderar vi att du installerar en markbalk. Använd detta när avståndet mellan hörnstolparna överstiger 100 m.
- Steg 4 Installera hörnisolatorer, om det behövs, installera hörnisolatorerna (isolatorerna behövs inte för isolatorer för insultimberstolpar).

Steg 4: Mellanliggande inlägg

Steg 1: Hörnstolparna har placerats (steg 3), och du vill nu placera mellanstolparna. För att fastställa mellanstolparnas korrekta läge rekommenderar Gallagher att du först monterar och drar åt ledaren från hörnstolpe till hörnstolpe. Mellanstolparna kan sedan placeras parallellt med den åtdragna ledaren. Detta ger dig en perfekt linje.
Steg 2: Mät avståndet mellan hörnen och montera de mellanliggande stolparna på ett sådant sätt att avståndet mellan stolparna är detsamma.
Steg 3: Mellanstolparna placeras på ett avstånd av 7 till 40 meter från varandra. Avståndet beror på vilket material som används, typ av staket och landskapet.

TypStolpavstånd
High Tensile-stängsel10-40m
EquiFence-stängsel9m
Bandstängsel7 – 9 m
Trådstängsel8 - 10m
Vidoflex-stängsel10 - 12m

Steg 5: Spänn elstängslet

Steg 1: Spänn ledarna med de spännare du har valt.
I vår webbshop ou hittar du alla våra tensionsbutiker. 
Steg 2: Rätt spänning är viktig för att säkerställa att när ett djur rör vid stängslet, får det en elektrisk stöt omedelbart. Detta gör det mer av en psykologisk barriär för djuret.
Steg 3: Montera ledningarna på de mellanliggande stolparna och anslut de olika ledningarna med trådklämmor.
Tips: Varje anslutning innebär strömförlust. Ju bättre anslutning desto mindre ström går förlorad.

Steg 6: Montera aggregatet och jorda den

Steg 1: Montera anordningen enligt energibolagets bruksanvisning. Vårt råd är att placera aggregatet så centralt som möjligt i förhållande till stängslet.
Steg 2: Installera sedan jordningen med jordpsjut på 1 m eller 1,7 m beroende på aggregatet. Gallagher rekommenderar att du följer råden. En bra jordning är avgörande för att elstängslet ska fungera ordentligt.
Steg 3: Borra ett hål med borrmaskinen och sätt in jordspjutet på 1 m eller 1,7 m. Om det behövs fler jordspjutar placerar du nästa jordspjut 3 m från den första och så vidare. Jordspjuten ska ha en jordklämma på sig.
Steg 4: Du gör nu en anslutning mellan -aggregatet och den första jordspjutet med en dubbelisolerad jordkabel. Sätt fast den dubbelisolerade kabeln på jordspjutet och fäst kabeln på aggregatets gröna knapp. Beroende på avståndet och aggregatet behöver du en dubbelisolerad kabel på 1,6 mm eller 2,5 mm. Se tabellen nedan för rätt rekommendation. Steg 5: Se till att jordspjutet inklusive kabeln är minst 10 cm under marknivå. Har du flera jordspjut? Anslut då den första till den andra jordspjutet med dubbelisolerad jordkabel och den andra till den tredje osv.
Steg 6: Om jorden där jordspjutet placeras är sandig eller mycket torr är det klokt att tillsätta den speciella bentonitjordblandningen i hålet. Fyll hålet upp till jordklämman. 
Steg 7: Fyll den sista delen av hålet med den återstående jorden och vattna tills jorden är jämn igen.
Steg 8: Upprepa för varje jordklämma som behövs. Hur många jordspjutar du behöver beror på vilken typ av aggregat du använder. Nedan följer våra råd.

Garanti

- Se mer på Gallaghers hemsida, klicka här.
- VIKTIGT. För att garantin ka gälla måste du registrera ditt köp av elaggregatet på Gallaghers sida, här.

Vad gäller vid åsknedslag?
- Vissa elaggregat har ett inbyggt åskskydd. Vid åsknedslag så gäller ändå inte garanti, för att en åskavledare måste användas för att garantin ska gälla.
- Gallagher och Bonden.se ersätter endast skador vid åsknedslag om en Gallagher åskledare har köpts i samband med köpet av ett elaggregat från Bonden.se.
- Bildbevis på montering av åskavledare och elaggregat, ska skickas in till Bonden.se kundtjänst mail.
- Läs mer om åskskade garanti, klicka här.

Installera ett mobilt stängselmed enkel tråd

Steg 1: Haka fast grindgreppet på en hörnstolpe eller liknande stolpe;
Steg 2: Bär trådrullen och stolparna med dig och rulla ut tråden och sätt upp en stolpe var 10:e meter;
Steg 3: Haka fast trådrullen på rullhörnstolpen och spänn tråden.
Steg 4: Sätt på strömmen genom att använda ett batteri eller en batteriaggregatgenerator eller ansluta stängslet till ett befintligt permanent elstängsel.

Installera mobilt staket flera trådar

Steg 1: Linda tråden (ledaren) runt rullarna och fäst grindgreppet i slutet.
Steg 2: Sätt rullens hörnstolpe på plats och fäst rullarna.
Steg 3: Flytta haspelspärren uppåt, ta tag i trådarna och gå till andra sidan/slutet av stängslet. Där fäster du vajrarna på den andra rullhörnstolpen, som fungerar som den sista stolpen. Trådarna har ännu inte spänts fast, utan vi ska placera de mobila stolparna först.
Steg 4: Ta de mobila stolparna i handen och placera en stolpe var 10:e meter. Haka fast trådarna på stolpen på önskad höjd. Gallagher Vario stolpen, stigbygelstolpen och fårstolpen har nummer så att du kan komma ihåg trådarnas höjd. De mobila stolparna har nu placerats och trådarna kan spännas fast.
Steg 5: Ta rullen vid flänsarna och spänn på så sätt trådarna. Lås rullarna.
Steg 6: Med hjälp av en kabelsats med flera rullar (006345) kopplar du trådarna/rullarna till varandra och ansluter trådarna till stängselspännaren. Ett multifunktionellt, mycket enkelt system.

Installation av ransonerat bete med tumlarhjul

Gallaghers tumlarhjul gör detta "rörliga" stängsel mycket lämpligt för ransonerat bete. Det kan flyttas på nolltid. Stängselspindlarna fungerar som stängselstolpar. Plasttråden, som har rullats runt en rulle, fästs i mitten. En person kan flytta stängslet genom att helt enkelt flytta på rullen. Den sexbeniga spindeln har två fötter på marken - utan kraft - medan de andra fyra ger en stöt när den rörs. Detta är ett ransonerat betessystem som är både enkelt och effektivt.