Stängselguide från Gallagher - Permanenta stängsel

För ett väl fungerande permanent stängsel, väljer du hållbara material som du har nytta av i många år. En korrekt installation av detta permanenta stängsel är också viktigt. Därför förklarar vi gärna stegvis hur ett permanent stängsel bäst kan uppföras.

1.Gör en karta;
2.Fastställ rätt trådhöjd; 
3.Placera hörnstolparna;
4.Placera mellanstolparna;
5.Uppspänning av stängslet;
6.Montera aggregatet och jordningen.


Steg 1: Gör en karta

Gör en karta över stängslet som du vill sätta upp. Detta hjälper dig att se hur strömmen flödar genom stängslet. Vi rekommenderar att du placerar aggregatet så centralt som möjligt. Dessutom rekommenderar vi att du skapar olika zoner med hjälp av strömbrytare.

Plattegrond

Steg 2: Bestämning av trådhöjd

Trådhöjden beror på vilken typ av djur du har. Nedan visas utgångspunkterna som vi rekommenderar för rätt trådhöjder samt antalet trådar för olika djurarter.

Hittar du inte det djur som du vill stängsla in? Kontakta Gallagher-specialisten, vi hjälper gärna till!

 

DraadhoogteDraadhoogteDraadhoogteDraadhoogteDraadhoogteDraadhoogte

Steg 3: Placera hörnstolpar

Steg 1:
Bestäm den korrekta längden på hörnstolparna utifrån stängslets höjd. Gallagher rekommenderar rätt längd i rekommendationsberäknaren.

Steg 2: 
För ett stängsel upp till 1 meter räcker en hörnstolpe som är 2,00 m. För stängsel upp till 1,50 m, rekommenderar Gallagher en hörnstolpe som är minst 2,50 m. För stängsel som är högre än 1,50 m, rekommenderar Gallagher hörnstolpar som är 3,00–3,50 m.

Steg 3:
 
Borra ett hål med hjälp av ett jordborr 

Grondboor  Obligatoriska material:handborr             

Steg 4:
Se till att hörnstolpen placeras i en vinkel på 5 grader mot dragriktningen.

Hoek van 5 graden

Steg 5:
Beroende på avståndet mellan hörnstolparna, rekommenderas att placera en balk på marken. Använd denna vid ett avstånd större än 100 m mellan hörnstolparna.

Steg 6:
Montera hörnisolatorer vid behov. Om insultimber används, är detta inte nödvändigt.

Monteer hoekisolatoren

Steg 4: Mellanstolparna

Steg 1:
Hörnstolparna är placerade (steg 3) och du vill nu placera mellanstolparna. För att bestämma korrekt position för dessa mellanstolpar, rekommenderar Gallagher att först montera hörnstolpens ledningstråd på hörnstolpen och spänna den. Mellanstolparna kan då placeras parallellt med den spända ledningstråden. På så sätt får du en perfekt linje.

Spänning av ledningstråden görs med en speciell trådspännare:

TradspannareSteg 2:
Mät avståndet mellan hörnen och placera mellanstolparna så att det är lika stora avstånd mellan stolparna.

Steg 3:

Mellanstolparna placeras med ett inbördes stolpavstånd som varierar mellan 7 och 40 meter. Detta beror på det använda materialet, typ av stängsel och landskapet.

TypStolpavstånd
High Tensile-stängsel10-40m
EquiFence-stängsel9m
Bandstängsel7 – 9 m
Trådstängsel8 - 10m
Vidoflex-stängsel10 - 12m


Tips:

Med stängselfjädern(036257) håller du ledningstråden (gäller High Tensile-tråd och Equiwire) spänd och elastisk oavsett om det är varmt eller kallt. Använder du stängselfjädern, kan du dubbla stolpavståndet. Detta håller kostnaderna nere och framför allt står hörnstolparna bättre och du behöver inte göra så mycket underhållsarbete på stängslet.Stangselfjader for o2-5mm ht trad

Steg 5: Uppspänning av stängslet

    Spannen van draad Draad opspannen 

Steg 1:
Spänn ledningstrådarna med lämpliga trådspännare

Roterande trådspännare

Typ av ledningstrådErfordrad typ av trådspännare
High-tensileTradspannareRoterande trådspännare
EquiFenceTradspannareRoterande trådspännare
Bandturboline-horn-spannisolator-2 701028Hörnisolator
Rep Ändtrådspännarkit


Steg 2: 
En korrekt spänning är viktig för att ge ett djur en stöt när det kommer i kontakt med stängslet. 3. Montera trådarna på mellanstolparna och koppla ihop interna trådar med trådklämmor.

Typ av ledningstrådErfordrad typ av trådklämma
High-tensile

KontaktklammaKontaktklämma, vinklad

kontaktklamma-vinklad 010868Kontaktklämma, vinklad

EquiFenceKontaktklammaKontaktklämma, original
Bandbandkontakt 055333Bandkontakt
Repkontaktklamma-vinklad 010868Kontaktklämma, original

 

Tips: 
Alla kopplingar/skarvar ger effektförluster. Ju bättre kopplingen/skarven är, desto mindre effekt förloras.

Steg 6: Montera aggregatet och jordningen

De juiste aardiing is cruciaal voor een goede werking van uw elektrische afrastering

Steg 1:
Montera aggregatet enligt dess bruksanvisning. Vi rekommenderar att placera aggregatet så centralt som möjligt i förhållande till stängslet.

Steg 2: 
Montera därefter jordningen med jordspjut som är 1 eller 2 m beroende på aggregatet. Gallagher rekommenderar att följa rådet, då en bra jordning är avgörande för ett väl fungerande elstängsel.

Steg 3:
Borra ett hål med jordborren och placera jordspjutet på 1 eller 2 m. Om fler jordspjut behövs, placerar du nästa jordspjut minst 3 meter från det första och så vidare. På jordspjutet finns en jordklämma (art. 044030), eller så måste du montera den.Steg 4:
Du upprättar nu en anslutning mellan aggregatet och det första jordspjutet med dubbelisolerad jordkabel. Fäst den dubbelisolerade kabeln på jordspjutet och fäst kabeln vid den gröna knappen på aggregatet. Beroende på avståndet och aggregatet, behöver du 1,6 mm eller 2,5 mm dubbelisolerad kabel, se nedanstående tabell för rätt rekommendation.

Steg 5: 
Kontrollera att jordspjutet, inklusive kabel, sitter minst 10 cm under markytan.

Steg 6:
Har du fler än 1 jordspjut? Anslut då det första jordspjutet till det andra med dubbelisolerad jordkabel och det andra till det tredje, och så vidare. Är jorden där jordsspjutet placeras sandig eller mycket torr, kan det vara klokt att tillsätta specialjordblandningen Bentonite i hålet 008773. Fyll hålet upp till jordklämman. 

bentonite-super-jordningsset 008773

Steg 7: 
Fyll den sista delen av hålet med den resterande jorden och vattna tills marken är jämn igen.

Schritt 8.
Upprepa detta för varje erfordrat jordspjut. Hur många jordspjut du behöver, beror på vilken typ av aggregat du har. Nedan finner du våra rekommendationer.

Tips:

Observera att om du behöver fler än ett jordspjut, måste de placeras minst tre meter från varandra.

AggregatErfordrat antal jordspjutRekommenderad typ av jordkabel
M501x1m jordspjut-5 029198matarledning-5 065028065028
M1202x1m jordspjut-5029198matarledning-5 065028065028
M1602x1m jordspjut-5 029198matarledning-5 065028065028
M2002x2m jordspjut-5029181matarledning-5 065028065028
M3003x2m jordspjut-5029181matarledning-4 065011065011
M5003x2m jordspjut-5029181matarledning-4 065011065011
M7003x2m jordspjut-5029181matarledning-4 065011065011
M10004x2m jordspjut-5029181matarledning-4 065011065011
M1200i4x2m jordspjut-5029181matarledning-4 065011065011
M1800i5x2m jordspjut-5029181matarledning-4 065011065011
M2800i6x2m jordspjut-5029181Grondkabel 2.7mm016276
B101x0,5m Jordspjut 031023matarledning-5 065028065028
B111x0,5m Jordspjut031023matarledning-5 065028065028
B201x0,5m 0,5mm aardpen met 5m kabel031023matarledning-5 065028065028
B351x0,5m Jordspjut031023matarledning-5 065028065028
B401x0,5m Jordspjut031023matarledning-5 065028065028
B501x0,5m Jordspjut031023matarledning-5 065028065028
B802x1m jordspjut-5 029198matarledning-4 065011065011
B1803x1m jordspjut-5 029198matarledning-4 065011065011
B2804x1m jordspjut-5029198matarledning-4 065011065011
B1002x1m jordspjut-5 029198matarledning-4 065011065011
B2003x1m jordspjut-5 029198matarledning-4 065011065011
B3004x1m jordspjut-5 029198matarledning-4 065011065011
S171x0,5m Jordspjut031023matarledning-5 065028065028
S201x0,5m Jordspjut031023matarledning-5 065028065028
S501x0,5m Jordspjut031023matarledning-5 065028065028
S2203x1m jordspjut-5 029198matarledning-4 065011065011
S2303x1m jordspjut-5 029198matarledning-4 065011065011