• Leverans från 3-5 vardagar
 • Öppet köp 30 dagar
 • Frakt från 79 kr till 99 kr
 • Fri frakt vid köp över 2999 kr *Ej skrymmande gods
 • Garanti 1 år på alla varor

Djurutrustning

Djurutrustning, utrustning för att sköta lantbruksdjur

Köp utrustning till dina djur på Bonden.se. Vi erbjuder produkter för att sköta om och vårda höns, får, kreatur, hästar, vaktlar, lamm, baggar, katter, hundar, duvor och andra djur. Vi har även ett gediget sortiment inom biodling.  Inom lantbruket är det av yttersta vikt att ha rätt utrustn...

Djurutrustning, utrustning för att sköta lantbruksdjur

Köp utrustning till dina djur på Bonden.se. Vi erbjuder produkter för att sköta om och vårda höns, får, kreatur, hästar, vaktlar, lamm, baggar, katter, hundar, duvor och andra djur. Vi har även ett gediget sortiment inom biodling.  Inom lantbruket är det av yttersta vikt att ha rätt utrustning för att sköta om och vårda de olika djurslagen på gården på bästa möjliga sätt.

Biodling

Utrustning som används för biodling, till exempel bikupor och honungsavskiljare, är avgörande för att sköta om bin och producera honung. Att ha rätt utrustning för biodling säkerställer inte bara en framgångsrik honungsproduktion, utan främjar också pollineringen av grödor.

Fårutrustning

Att ta hand om får, lamm och baggar kräver specifik utrustning som underlättar skötseln och främjar djurens välbefinnande. För att säkerställa en hälsosam och framgångsrik uppfödning behöver man olika typer av utrustning anpassad för dessa lantbruksdjur.

Först och främst är det viktigt att ha lämpliga fårhus eller fållor där fåren kan skyddas från väder och vind. Fårstall eller skyddade områden ger en säker plats för djuren att vila och sova. Dessa områden bör vara utrustade med tillräckligt med strö och rengöras regelbundet för att säkerställa god hygien.

För utfodring är foderbord och foderautomater användbara för att tillhandahålla en välbalanserad kost till fåren. Det är viktigt att ha utrustning för att lagra foder, som fodersilos eller foderskjul, för att säkerställa att det finns tillräckligt med foder tillgängligt under olika årstider.

Att sköta om fårens ullkräver rätt utrustning för klippning. Klippmaskiner och klippbord är oumbärliga verktyg för att utföra en effektiv och skonsam klippning av fårens ull. Dessutom kan det vara viktigt att ha utrustning för ullsortering och förberedelse för försäljning.

När det gäller avel och reproduktion är det viktigt att ha utrustning för att underlätta för avelsprocessen. Det kan inkludera en avelsbox där baggarna kan isoleras med fåren för att underlätta parning och öka reproduktionen.

Slutligen är hälsa och vård av djuren av yttersta vikt. Ett första hjälpen-kit och andra vårdprodukter för fåren bör finnas tillgängliga, inklusive mediciner, bandage och termometrar. Regelbunden övervakning och vård av djurens hälsa är nödvändig för att förebygga sjukdomar och upprätthålla en god hälsa hos fåren, lammen och baggarna.

Utrustning för Grisar

För grisar krävs utrustning som foderautomater, drickssystem och klimatstyrningssystem för att säkerställa deras välbefinnande och tillväxt.

Att sköta om och vårda grisar på en gård kräver noggrannhet, kunskap och lämplig utrustning för att säkerställa deras hälsa och välbefinnande. Här är en mer detaljerad beskrivning av olika typer av utrustning och produkter som är viktiga för att ta hand om grisar på en gård:

 1. Grisstall och Boxar: För att ge grisarna en trygg och bekväm miljö behövs lämpliga stall och boxar. Det finns olika typer av stall, som exempelvis liggbås för suggor och växelboxar för smågrisar. Dessa bör vara utformade för att ge tillräckligt med utrymme, ventilation och enkel rengöring.

 2. Foderautomater: Foderautomater är nödvändiga för att effektivt mata grisarna med rätt mängd foder. Det finns olika typer av foderautomater, inklusive automatiska och manuella, som hjälper till att kontrollera foderintaget och minska svinn.

 3. Drickssystem: Att ha tillgång till rent och färskt vatten är avgörande för grisarnas hälsa och tillväxt. Automatiska vattensystem eller vattenkoppar bör användas för att säkerställa tillräcklig vattenförsörjning och hygien.

 4. Utfodringssystem: Förutom foderautomater kan man använda olika utfodringssystem för att optimera grisarnas diet och minska spill. Det kan inkludera doseringsapparater för tillsatser och fördelare för att jämna ut foderfördelningen.

 5. Gödselhanteringssystem: Effektiv hantering av gödsel är nödvändig för att minska miljöpåverkan och upprätthålla en ren och hälsosam gård. Det kan innefatta gödselluckor, gödselspridare och gödsellager för lagring och spridning av gödsel på åkrarna.

 6. Värme- och Klimatstyrning: Grisar är känsliga för temperaturförändringar, så att ha ett bra klimatstyrningssystem i stallen är viktigt. Det kan inkludera värmelampor för smågrisar och ventilationssystem för att reglera temperaturen.

 7. Sjukvårdsutrustning: Ett välutrustat första hjälpen-kit med nödvändiga mediciner och vårdprodukter är viktigt för att behandla eventuella skador eller sjukdomar hos grisarna. Termometrar, injektionssprutor och lindor kan vara en del av sjukvårdsutrustningen.

 8. Reparations- och Underhållsverktyg: Det är viktigt att ha verktyg för reparationer och underhåll av utrustningen och strukturen på gården. Det kan inkludera verktyg som skiftnycklar, hammare, skruvdragare och elutrustning.

 9. Säkerhetsutrustning: För att säkerställa arbetarnas och grisarnas säkerhet bör det finnas säkerhetsutrustning som handskar, skyddsglasögon, hörselskydd och skyddskläder.

 10. Diverse Utrustning: Beroende på gårdens behov kan det vara andra typer av utrustning, som exempelvis viktövervakningssystem för grisarna, vagnar för transport eller verktyg för rengöring och underhåll.

Utrustning till duvor

Duvhållning kräver anpassad utrustning som duvslag, duvskåp och foderautomater. Att ha rätt utrustning för duvor är avgörande för att skapa en trygg och bekväm miljö för dem. För hästar är utrustning som hästboxar, hösilageautomater och ridutrustning nödvändig för att säkerställa deras vård och träning.

Produkter för höns

För höns är det viktigt att ha rätt typ av hönsburar, värpburar, vattenautomater och utfodringssystem. Att tillhandahålla lämplig utrustning för höns är avgörande för att främja goda hälsotillstånd och hög äggproduktion.

Att vårda och sköta om höns på en gård kräver omsorgsfull planering, lämplig utrustning och kunnande för att säkerställa att hönsen trivs och producerar ägg på bästa möjliga sätt. Nedan beskrivs olika typer av utrustning och produkter som är väsentliga för att ta hand om höns på en gård:

 1. Hönshus: Ett hönshus eller en hönsstall är den primära bostaden för hönsen. Det bör vara välventilerat, skyddat mot väder och vind, och utformat för att ge tillräckligt med utrymme för hönsen att röra sig fritt och lägga ägg. Det kan inkludera avdelningar för vila, nätter och äggläggning.

 2. Foder- och Vattensystem: Foderautomater och vattenkoppar är avgörande för att tillhandahålla hönsen rätt mängd foder och vatten. Automatiska fodersystem reglerar foderintaget och minskar spill. Vattenkoppar bör vara lätta att rengöra och fylla på för att säkerställa en konstant tillgång till rent vatten.

 3. Reden och Ägginsamlingssystem: Reden är platser där hönsen lägger sina ägg. Det är viktigt att dessa är bekväma och rena. Ett ägginsamlingssystem underlättar för att samla in äggen på ett hygieniskt och effektivt sätt.

 4. Uppvärming och Belysning: Uppvärmningssystem är viktiga för att hålla hönsen varma under kalla perioder och främja äggproduktionen. Belysningssystem som simulerar dagsljus är också användbara för att reglera hönsens dygnsrytm och därmed äggproduktionen.

 5. Strömaterial: Strömaterial som halm, spån eller sågspån används för att täcka golvet i hönshuset. Det skapar en bekväm yta för hönsen att vila på och absorberar fukt samt reducerar lukt och bakteriebildning.

 6. Hönsgård eller Utevistelse: En utomhusyta där hönsen kan röra sig fritt, beta och utföra naturliga beteenden är viktigt för deras välbefinnande. En säkrad hönsgård skyddar hönsen från rovdjur och ger dem möjlighet att vistas utomhus säkert.

 7. Foder: Att tillhandahålla rätt typ av foder med nödvändiga näringsämnen för hönsen är avgörande. Det finns specialanpassade foderblandningar för värphöns och uppfödning av kycklingar som bör ges i enlighet med hönsens behov och livsstadier.

 8. Sjukvårdsutrustning: Ett välutrustat första hjälpen-kit med veterinärvårdsprodukter och mediciner bör finnas tillgängligt för att hantera eventuella hälsoproblem som hönsen kan drabbas av. Det kan inkludera sårrengöringsprodukter, vitaminer och parasitmedel.

 9. Äggförvaring och Sortering: Efter insamling bör äggen förvaras och sorteras med rätt utrustning. Äggkartonger, äggskålar och sorteringsmaskiner underlättar äggförvaring och distribution.

 10. Förädling och Fjäderhantering: För gårdsföretag som även hanterar fjädrar, kan det vara viktigt att ha utrustning för att behandla och förädla fjädrar för användning i produkter som kuddar, täcken eller kläder.

Produkter för hundar

Hundar på en gård kräver också specifik utrustning som hundhus, matskålar, koppel och leksaker för att främja deras välbefinnande och aktivitet.

Produkter och utrustning för att sköta om och vårda kalvar på en gård.

När det gäller kalvar är utrustning som kalvboxar, mjölkersättning och utfodringssystem viktiga för att säkerställa deras hälsa och utveckling. För kaniner behövs utrustning som kaninburar, vattenflaskor och höfoderhållare för att skapa en bekväm och säker miljö för dem.

Att ta hand om kalvar på en gård kräver rätt utrustning och produkter för att säkerställa deras hälsa, välbefinnande och tillväxt. Här är en mer detaljerad beskrivning av olika typer av utrustning och produkter som är viktiga för att vårda och sköta om kalvar på en gård:

 1. Kalvboxar: Kalvboxar är separata utrymmen där kalvar kan hållas isolerade för att få rätt omsorg och övervakning. Dessa utrymmen ger kalvarna en trygg och ren plats att vila, äta och växa i de första veckorna efter födseln.

 2. Nappflaskor och Nappar: Nappflaskor och nappar används för att mata kalvar med mjölkersättning eller modersmjölk om de inte kan dia från sin mamma. Det är viktigt att ha flera flaskor och nappar tillgängliga för en smidig utfodring.

 3. Mjölkersättning: Mjölkersättning är en viktig produkt för kalvar som inte kan dia sin mamma eller när modersmjölk inte är tillgänglig. Det är viktigt att välja en högkvalitativ mjölkersättning som uppfyller kalvarnas näringsbehov.

 4. Utfodringskärl: Särskilda kärl och kärlstativ används för att placera mjölkersättning eller kalvfoder. Dessa underlättar för kalvarna att äta bekvämt och hjälper till att minimera spill.

 5. Halm eller Strömaterial: Halm eller annat strömaterial används som underlag i kalvboxen för att skapa en bekväm och hygienisk sovplats för kalvarna. Det absorberar också fukt och håller boxen ren och torr.

 6. Kalvfoder: Kalvfoder är en viktig del av kalvarnas diet när de börjar övergå från mjölkersättning till fast föda. Det finns olika typer av kalvfoder som är särskilt utformade för att möta kalvarnas näringsbehov.

 7. Vattenkärl: Vattenkärl eller vattenautomater används för att tillhandahålla friskt och rent vatten till kalvarna. Det är viktigt att säkerställa att kalvarna har tillgång till tillräckligt med vatten för att hålla sig hydrerade.

 8. Hälsoprodukter: Ett första hjälpen-kit bör finnas till hands med nödvändiga mediciner och vårdprodukter för att hantera eventuella hälsoproblem hos kalvarna. Det kan inkludera mediciner för diarré, feber, och andra vanliga åkommor.

 9. Termometrar: Termometrar används för att mäta kalvarnas kroppstemperatur vid misstanke om sjukdom. Det är viktigt att övervaka deras temperatur för att tidigt upptäcka eventuella hälsoproblem.

 10. Reparations- och Underhållsverktyg: För att hålla utrustningen i gott skick och för att kunna genomföra reparationer vid behov, är det viktigt att ha olika verktyg som skiftnycklar, skruvmejslar och andra relevanta verktyg.

Även katter på gården behöver rätt utrustning för att trivas, inklusive kattlådor, kattmatskålar och klätterträd. När det gäller kreatur är utrustning som mjölkmaskiner, foderbord och klövbeskärningsverktyg viktiga för att säkerställa deras välbefinnande och produktivitet.

För att fånga kräftor krävs speciell utrustning som kräftburar, kräftfällor och kräfthåvar. Att ha rätt utrustning för kräftfångst är avgörande för att fånga kräftor effektivt och på ett hållbart sätt.

För vaktlar behövs utrustning som vaktelburar, vattenautomater och värmebelysning för att säkerställa deras hälsa och äggproduktion.

Det är viktigt med rätt utrustning för lantbruksdjur av stor betydelse för att främja hälsa, välbefinnande och produktivitet hos djuren på gården. Att investera i rätt utrustning är en viktig del av att bedriva ett framgångsrikt och hållbart lantbruk.

Läs mer

Filter

Pris

0 kr - 140000 kr

Varumärke

Visar 1 - 60 av 1446 artiklar
Till toppen av sidan
Visar 1 - 60 av 1446 artiklar